מקומות הישיבה ממוספרים והכניסה לספרייה תתאפשר רק לאחר הזמנת מקום מראש באמצעות המערכת הממוחשבת. ההזמנה במערכת הממוחשבת היא עבור תלמידי הפקולטה למשפטים בלבד.

על הסטודנטים לעטות מסכה כל זמן השהייה בספריה, למעט סטודנטים הלומדים בחדרים סגורים, שם ניתן להסיר את המסכה.

בהתאם להנחיות החדשות, הישיבה בספריה היא יחידנית (אין למידה בקבוצות), גם בחדרי הדיון השימוש הוא ליחיד בלבד.