הזמנת חדר דיון בספריית משפטים היא עבור תלמידי הפקולטה למשפטים בלבד.
לאחר 20 דקות איחור, השימוש בחדר על בסיס מקום פנוי.
יש לפנות את החדרים 15 דקות לפני סגירת הספרייה